Εταιρική Υπευθυνότητα

Ποιότητα

Η παραγωγή και διάθεση προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών αποτελεί κύρια στρατηγική επιλογή και δέσμευση της IBS.
Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της εταιρίας εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα Πρότυπα που αφορούν την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων, πραγματοποιώντας συνεχείς αυστηρούς ελέγχους που ξεκινούν από την παραλαβή της πρώτης ύλης και φτάνουν μέχρι και την παράδοση του τελικού προϊόντος ακολουθώντας όλα τα απαραίτητα GMPs για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην παραγωγή

  • Η IBS, έχει πιστοποιηθεί από την TÜV Rhineland Group για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001.
  • Η IBS, έχει επίσης αναπτύξει και ακολουθεί πιστοποιημένο σύστημα ISO 22000 για την ασφάλεια των προϊόντων της.
  • Η IBS είναι πιστοποιημένη κατά PAS 223, ακολουθώντας το εξειδικευμένο πρότυπο που εστιάζει στην ασφάλεια σχετικά με το packaging τροφίμων.
  • Πρόσφατα η IBS προχώρησε στην απόκτηση του πιστοποιητικού FSSC 22000. Το πρότυπο FSSC 22000 αποτελεί ένα άθροισμα των ISO 22000 και PAS 223 και θεωρείται το πιο ολοκληρωμένο και αυστηρό πρότυπο για τα τρόφιμα και τις συσκευασίες τροφίμων.
  • Η IBS, εφαρμόζει επίσης πιστοποιημένο σύστημα OHSAS 18001 για την Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζομένων της.
  • Επίσης, για περιβαλλοντικούς σκοπούς η IBS έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001.