Εταιρική Υπευθυνότητα

Ανθρώπινο Δυναμικό

Για την IBS «οι άνθρωποί της» αποτελούν το θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη και την εξέλιξή της. Γι’ αυτό η Διοίκηση θεωρεί χρέος της να φροντίζει και για την δικής τους προσωπική εξέλιξη. Φροντίζει για την περαιτέρω επιμόρφωσή τους, τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους και να είναι δημιουργικά μέλη της «οικογένειας» της IBS . Φροντίζει να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με όλα τα στελέχη και να είναι ενήμερα για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας. Τέλος, φροντίζει να τους παρέχονται όλα τα μέσα και η υποδομή που χρειάζονται για να διεκπεραιώνουν την εργασία τους. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται ώστε να υπάρχει και να λειτουργεί ένα πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον, και να νοιώθουν Εμπιστοσύνη, Αξιοπιστία, Ασφάλεια και να είναι υπερήφανοι που αποτελούν ένα σημαντικό μέλος της «οικογένειας» της IBS.