Προϊόντα

Πώματα

H IBS, ολοκληρώνοντας πρόσφατα επενδυτικό Πρόγραμμα, εισήλθε δυναμικά στο χώρο παραγωγής πωμάτων.