Τεχνολογίες

Έρευνα & Ανάπτυξη

Επενδύοντας σε έρευνα και ανάπτυξη, η IBS επιδιώκει την τεχνολογική εξέλιξη και τη συνεχή βελτίωση του εξοπλισμού της δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, με κινητήρια δύναμη το συνεχώς εξελισσόμενο ανθρώπινο δυναμικό της. Σταθερή επιδίωξη της εταιρίας αποτελεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της διαρκούς ποιοτικής βελτίωσης των παραγόμενων προϊόντων και προσφερόμενων υπηρεσιών της σε όλους τους τομείς παρουσίας και δράσης της, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, της εθνικής οικονομίας, των πελατών και των μετόχων της.

Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της IBS στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό και σε συνεργασία με τους ειδικούς συνεργάτες της, ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες εξελίξεις και αναπτύσσει:

  • Νέους ειδικούς σχεδιασμούς για αυξημένες μηχανικές αντοχές
  • Project και πιλοτικά προγράμματα μείωσης βάρους με χρήση κατάλληλων σχεδιασμών
  • Έρευνα για χρήση πρόσθετων προκειμένου να βελτιωθεί το barrier σε ευαίσθητα προϊόντα όπως το γάλα, οι χυμοί, κλπ.